Cần hỏi Chi phí nhân công thuê ngoài cần hồ sơ gì để hợp lý ?

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
89
Thích
17
Thực tế: bên e phát sinh như sau: thuê nhóm nhân công bốc hàng từ cont vào kho. Tần suất phát sinh/tháng: khá nhiều, từ 15-20 ngày. Tổng chi phí thực tế chi trả: 20tr/tháng, chi trả theo ngày làm việc, làm xong cuối ngày trả tiền luôn ấy ạ.
Hồ sơ em cần cbi là:
1/ Hợp đồng dịch vụ: ký với nhóm cá nhân, 1 ông đại diện nhóm ký và kẹp theo danh sách nhóm, tiền công ghi rõ là chia đều cho mọi thành viên nhóm.
2/ Chứng từ chi tiền, từng thành viên ký nhận tiền.
3/ CMT của tất cả thành viên

Hồ sơ của em như vậy có hợp lý để lấy cp thuế k ạ?
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
663
Thích
226
Thực tế: bên e phát sinh như sau: thuê nhóm nhân công bốc hàng từ cont vào kho. Tần suất phát sinh/tháng: khá nhiều, từ 15-20 ngày. Tổng chi phí thực tế chi trả: 20tr/tháng, chi trả theo ngày làm việc, làm xong cuối ngày trả tiền luôn ấy ạ.
Hồ sơ em cần cbi là:
1/ Hợp đồng dịch vụ: ký với nhóm cá nhân, 1 ông đại diện nhóm ký và kẹp theo danh sách nhóm, tiền công ghi rõ là chia đều cho mọi thành viên nhóm.
2/ Chứng từ chi tiền, từng thành viên ký nhận tiền.
3/ CMT của tất cả thành viên

Hồ sơ của em như vậy có hợp lý để lấy cp thuế k ạ?
Bạn phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả nữa.
Hồ sơ gồm:
+ Hợp đồng giao khoán;
+ Biên bản thanh lý hợp đồng;
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân) của người lao động;
+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành;
+ Bảng chấm công;
+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN;
+ Chứng từ chi tiền;
+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
89
Thích
17
Bạn phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả nữa.
Hồ sơ gồm:
+ Hợp đồng giao khoán;
+ Biên bản thanh lý hợp đồng;
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân) của người lao động;
+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành;
+ Bảng chấm công;
+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN;
+ Chứng từ chi tiền;
+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
ủa phải lập cả + Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN á c?