Cần hỏi Chiết khấu thương mại dưới 100 triệu không cần đăng ký, trong năm nhiều lần được không?

Tham gia
19/11/21
Bài viết
1
Thích
0
Anh chị cho e hỏi, theo quy định thì chương trình khuyến mãi dưới 100 triệu không phải đăng ký với sở công thương. vậy có giới hạn số lần đăng ký CTKM dưới 100 triệu trong 1 năm không ạ ( Note: CTKM các lần có nội dung khác nhau). Em tìm hiểu thì chưa rõ quy định ở văn bản nào cả!!!
 

Kế Toán SG

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
23/2/20
Bài viết
2,753
Thích
1,628
Anh chị cho e hỏi, theo quy định thì chương trình khuyến mãi dưới 100 triệu không phải đăng ký với sở công thương. vậy có giới hạn số lần đăng ký CTKM dưới 100 triệu trong 1 năm không ạ ( Note: CTKM các lần có nội dung khác nhau). Em tìm hiểu thì chưa rõ quy định ở văn bản nào cả!!!
Bạn xem qua Nghị định 81/2018/NĐ-CP mỗi lần khuyến mãi thời gian bao lâu? thủ tục thế nào, bạn làm y chang mỗi lần dưới 100tr là được nhé.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1