Tìm việc làm [Đã tìm được] Tìm việc kế toán tại Hà Nội

Ngọc Yến

Kế Toán
Tham gia
17/5/21
Bài viết
3
Thích
3
Em là nữ, trú tại Thành phố Hà Nội. Em đã từng làm trong công ty kiểm toán và được tham gia thực hiện các job kiểm toán cùng với trưởng nhóm kiểm toán. Ngoài ra em được làm dịch vụ kế toán trong công ty và thành thạo một số công việc:
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast, Acsoft.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, có khả năng phân tích tổng hợp và làm việc độc lập.
- Thành thạo tin học VP (Excel, Work,…)
- Kiểm tra tính chính xác của hoá đơn đầu vào.
- Xuất hoá đơn đầu ra.
- Lập phiếu thu chi, uỷ nhiệm chi.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả đôn đốc thu hồi các khoản công nợ quá hạn
- Lập và nộp báo cáo thuế tháng, quý.
- Lập và nộp báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN...
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Thu thập, xử lý thông tin, hoạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, chỉnh sửa nếu phát hiện sai xót.
- Thực hiện hoạch toán trên các sổ kế toán tổng hợp của Công ty
- Lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ định kỳ.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, có khả năng phân tích tổng hợp và làm việc độc lập.
- Thành thạo tin học VP.......
 
Sửa lần cuối:

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1