Cần hỏi Em đăng ký nhận hỗ trợ gói nghị quyết 116/NQ-CP, báo vậy đúng chưa ạ?