APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Chia sẻ Giảm trừ bản thân 11tr và người phù thuộc 4,4tr từ 01/07/2020

Kế Toán SG

Kế Toán thuế
Tham gia
23/2/20
Bài viết
170
Thích
19
Theo nghị quyết thì người lao động giảm trừ bản thân 11tr, người phù thuộc 4tr4 từ ngày 01/07/2020, Nhưng nếu doanh nghiệp làm lùi từ đầu năm được không ạ?