Cần hỏi GIÚP HIỂU RÕ VỀ PHẠT KHAI SAI 20% VÀ PHẠT NỘP CHẬM

thuongdan

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
22/8/19
Bài viết
225
Thích
13
Theo công văn số: 2866/TCT-KK của Tổng Cục Thuế: "...
2. Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng thì Công ty đã thực hiện việc phản ánh các nghiệp vụ mua vào, bán ra năm 2015 bao gồm số thuế GTGT có liên quan trên sổ kế toán theo quy định, đồng thời xét hành vi khai sai của Công ty thực tế không làm thiếu số tiền thuế phải nộp bởi Công ty đã nộp thừa số tiền thuế vào ngân sách nhà nước đúng bằng số tiền thuế khai thiếu.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng xem xét Điều chỉnh Kết luận thanh tra thuế số 143/CT-KLTTr2 ngày 11/01/2018 và Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế số 63/QĐ-CT ngày 11/01/2018 của Cục Thuế theo hướng xử phạt Công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 và Điểm a Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Hương được biết./."

Dạ em chào cả nhà, theo em được biết thì theo công văn trên thì trường hợp người nộp thuế KHAI THUẾ SAI nhưng vẫn đã nộp thừa số tiền vào NSNN. thì trường hợp này không bị phạt khai sai 20% và phạt nộp chậm ạ?. Cho em hỏi em hiểu như trên có đúng không ạ, em cám ơn cả nhà nhiều ạ.
 

ThienLuatPhat

Sinh viên kế toán
Tham gia
12/8/20
Bài viết
45
Thích
33
Công ty đã thực hiện việc phản ánh các nghiệp vụ mua vào, bán ra năm 2015 bao gồm số thuế GTGT có liên quan trên sổ kế toán theo quy định, đồng thời xét hành vi khai sai của Công ty thực tế không làm thiếu số tiền thuế phải nộp bởi Công ty đã nộp thừa số tiền thuế vào ngân sách nhà nước đúng bằng số tiền thuế khai thiếu.
Phải đủ điều kiện thì mới được nhé
Tức là nếu bạn có nộp thừa, nhưng số thừa không đủ bù đắp số thiếu thì vẫn bị phạt 20%.
Nếu số thừa đủ bù đắp số thiếu khi kiểm tra thì không bị phạt.
 

leductung1610

Sinh viên kế toán
Tham gia
30/7/20
Bài viết
31
Thích
13
Công ty đã thực hiện việc phản ánh các nghiệp vụ mua vào, bán ra năm 2015 bao gồm số thuế GTGT có liên quan trên sổ kế toán theo quy định, đồng thời xét hành vi khai sai của Công ty thực tế không làm thiếu số tiền thuế phải nộp bởi Công ty đã nộp thừa số tiền thuế vào ngân sách nhà nước đúng bằng số tiền thuế khai thiếu.
Phải đủ điều kiện thì mới được nhé
Tức là nếu bạn có nộp thừa, nhưng số thừa không đủ bù đắp số thiếu thì vẫn bị phạt 20%.
Nếu số thừa đủ bù đắp số thiếu khi kiểm tra thì không bị phạt.
Hành vi khai sai bị phạt 20% bất kể nộp thừa hay thộp thiếu thuế. cho có tiền phạt chậm nộp nếu như phần nộp thừa nhiều hơn hoặc bằng phần bị phạt thì có thể không bị tính tiền chậm nộp.
 

ThienLuatPhat

Sinh viên kế toán
Tham gia
12/8/20
Bài viết
45
Thích
33
Hành vi khai sai bị phạt 20% bất kể nộp thừa hay thộp thiếu thuế. cho có tiền phạt chậm nộp nếu như phần nộp thừa nhiều hơn hoặc bằng phần bị phạt thì có thể không bị tính tiền chậm nộp.
Bạn nói thế là không đúng nhé. Hành vi kê khai sai có thể bị phạt 20% hoặc phạt theo mức phạt vi phạm hành chính tùy trường hợp. Tất cả quy về phạt 20% là không đúng quy định.
 

thuongdan

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
22/8/19
Bài viết
225
Thích
13
Công ty đã thực hiện việc phản ánh các nghiệp vụ mua vào, bán ra năm 2015 bao gồm số thuế GTGT có liên quan trên sổ kế toán theo quy định, đồng thời xét hành vi khai sai của Công ty thực tế không làm thiếu số tiền thuế phải nộp bởi Công ty đã nộp thừa số tiền thuế vào ngân sách nhà nước đúng bằng số tiền thuế khai thiếu.
Phải đủ điều kiện thì mới được nhé
Tức là nếu bạn có nộp thừa, nhưng số thừa không đủ bù đắp số thiếu thì vẫn bị phạt 20%.
Nếu số thừa đủ bù đắp số thiếu khi kiểm tra thì không bị phạt.
Dạ em cám ơn. Vậy cho em hỏi theo 166/2013/TT-BTC :"a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế. 4. Trường hợp, người nộp thuế có hành vi khai sai quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà bị xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này. "

Vậy cho em hỏi trường hợp khai sai nhưng không điều chỉnh và chỉ nộp thừa số thuế ra thì sau này thanh tra thuế không bị phạt khai sai 20% và phạt nộp chậm ạ.

Ví dụ: Ngày 31/03/2019 nộp tời khai quyết toán thuế TNDN 2018 số thuế khai phải nộp là 100tr
Ngày 10/10/2019 phát hiện khi quyết toán thuế TNDN 2018 có một số khoản chi phí không được trừ: 50tr lúc này phát hiện khai sai làm tăng số thuế TNDN phải nộp lên 50tr nhưng không làm tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung. Công ty tiến hành nộp thừa thuế TNDN 80tr vào NSNN.

Vậy trường hợp này lúc THANH TRA THUẾ ngày 10/10/2020 phát hiện thì có bị phạt khai sai 20%x50tr và phạt nộp chậm 0.03% đến ngày 10/10/2020 không ạ. Em cám ơn nhiều.
 

ThienLuatPhat

Sinh viên kế toán
Tham gia
12/8/20
Bài viết
45
Thích
33
Dạ em cám ơn. Vậy cho em hỏi theo 166/2013/TT-BTC :"a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế. 4. Trường hợp, người nộp thuế có hành vi khai sai quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà bị xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này. "

Vậy cho em hỏi trường hợp khai sai nhưng không điều chỉnh và chỉ nộp thừa số thuế ra thì sau này thanh tra thuế không bị phạt khai sai 20% và phạt nộp chậm ạ.

Ví dụ: Ngày 31/03/2019 nộp tời khai quyết toán thuế TNDN 2018 số thuế khai phải nộp là 100tr
Ngày 10/10/2019 phát hiện khi quyết toán thuế TNDN 2018 có một số khoản chi phí không được trừ: 50tr lúc này phát hiện khai sai làm tăng số thuế TNDN phải nộp lên 50tr nhưng không làm tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung. Công ty tiến hành nộp thừa thuế TNDN 80tr vào NSNN.

Vậy trường hợp này lúc THANH TRA THUẾ ngày 10/10/2020 phát hiện thì có bị phạt khai sai 20%x50tr và phạt nộp chậm 0.03% đến ngày 10/10/2020 không ạ. Em cám ơn nhiều.
Có lẽ bạn ghi nhầm thời gian thanh tra thuế. 10/10/2019 mới đúng.
a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế
bạn chú ý phần gạch chân nhé. đó mới là điều kiện đủ. bạn không ghi chép trên BCTC, QT TNDN thì bạn không thuộc vô trường hợp quy định tại khoản này
 

thuongdan

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
22/8/19
Bài viết
225
Thích
13
Có lẽ bạn ghi nhầm thời gian thanh tra thuế. 10/10/2019 mới đúng.
a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế
bạn chú ý phần gạch chân nhé. đó mới là điều kiện đủ. bạn không ghi chép trên BCTC, QT TNDN thì bạn không thuộc vô trường hợp quy định tại khoản này
Dạ em cám ơn ạ, vậy thì phải ghi chép và làm tờ khai bổ sung điều chỉnh thì xem như là đã khai điều chỉnh, bổ sung rồi. OK anh, em hiểu rồi. cám ơn anh nhiều nhé.
 

leductung1610

Sinh viên kế toán
Tham gia
30/7/20
Bài viết
31
Thích
13
Bạn nói thế là không đúng nhé. Hành vi kê khai sai có thể bị phạt 20% hoặc phạt theo mức phạt vi phạm hành chính tùy trường hợp. Tất cả quy về phạt 20% là không đúng quy định.
theo ý hiểu của bạn kia là hành vi khai sai làm tăng số thuế phải nộp thì đương nhiên là bị phạt 20%. còn khai sai mà ko làm tăng giảm số thuế phải nộp thì ai nói làm gì.