HẠCH TOÁN CHI PHÍ THUÊ VĂN PHÒNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM.

ACC001

Kế Toán
Tham gia
28/3/23
Bài viết
7
Thích
3
Công ty em có ký hợp đồng thuê văn phòng, thời hạn thuê từ tháng 08/2023-11/2028, hợp đồng ghi tiền thuê 20tr/tháng và ưu đãi không tính tiền thuê từ tháng 8/23 đến hết tháng 10/23 trong quá trình tu sửa, bàn giao từ tháng 8/23, ngoài ra mỗi năm sẽ miễn phí thêm tiền thuê tháng 12. Năm 2023, bên cho thuê chỉ xuất hóa đơn tiền thuê tháng 11 với nội dung "Tiền thuê nhà tháng 11/23" số tiền 20tr. Tháng 8,9,10,12 được miễn phí tiền thuê nên không xuất hóa đơn.
Tháng 11/23, công ty em cũng chuyển sang vp mới này đồng thời thay đổi GPDK kinh doanh cùng thời điểm. Hiện bên em đang hạch toán chi phí thuê tháng 11 là 20tr vào sxkd trong kỳ, tháng 12 chi phí thuê bằng vp là 0.
Kiểm toán cho rằng căn cứ vào chuẩn mực số 6, "19. Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động (Không bao gồm chi phí dịch vụ, bảo hiểm và bảo dưỡng) phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.", thì hạch toán phải được sửa lại như sau:
*Cách kiểm toán
 • Tổng thời gian thuê 65 tháng (08/2023-11/2028), trong đó được miễn 3 tháng (08/23-10/23) trong khi tu sửa và thêm 5 tháng (tháng 12 của mỗi năm), tổng cộng là 8 tháng, số tháng thuê thực tế là 65 - 8 = 47. Tiền thuê PHẢI TRẢ trong suốt hợp đồng là 20tr x 47 tháng = 940 tr, tiền thuê ghi nhận hàng tháng theo chuẩn mực là 940tr/65 =14,46 triệu.
 • Năm 23 thì tổng chi phí thuê vp ghi nhận phải là 14,46 x 5 = 72,3 tr (hiện tại là 20tr)
 • Phần chi phí thuê 8/23-10/23, do không phục vụ sxkd trong kỳ và không có chứng từ (không có hóa đơn) nên loại thuế
Tuy nhiên, em tham khảo quy định thì thấy Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC, Thông tư số 45/2013/TT-BTC và một số công văn trả lời cho vấn đề tiền thuê đất trong giai đoạn XDCB, thì hướng dẫn rằng chi phí thuê đất/vp trong giai đoạn XDCB khi Công ty chưa đi vào hoạt động sản xuất được hạch toán vào chi phí trước hoạt động và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cách em muốn sửa:
 • Tổng thời gian thuê 65 tháng (08/2023-11/2028), trong đó được miễn 3 tháng (08/23-10/23) trong khi tu sửa và thêm 5 tháng (tháng 12 của mỗi năm), tổng cộng là 8 tháng, số tháng thuê thực tế là 65 - 8 = 47. Tiền thuê PHẢI TRẢ trong suốt hợp đồng là 20tr x 47 tháng = 940 tr, tiền thuê ghi nhận hàng tháng theo chuẩn mực là 940tr/65 =14,46 triệu.
 • Năm 23 thì tổng chi phí thuê vp ghi nhận phải là 14,46 x 5 = 72,3 tr (hiện tại là 20tr)
 • Phần chi phí thuê 8/23-10/23, do phát sinh trong thời gian XDCB nên đưa vào 242 và phân bổ dần trong 36 tháng.
Tuy nhiên theo cách em muốn sửa thì phần chi phí tháng 8/23-10/23 không có chứng từ nên không thể đưa vào 242 được.
Nhờ anh chị tư vấn giúp em cách để không bị loại chi phí trong trường hợp này.
Em xin cảm ơn.
 

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán
Tham gia
23/2/20
Bài viết
6,058
Thích
3,335
Công ty em có ký hợp đồng thuê văn phòng, thời hạn thuê từ tháng 08/2023-11/2028, hợp đồng ghi tiền thuê 20tr/tháng và ưu đãi không tính tiền thuê từ tháng 8/23 đến hết tháng 10/23 trong quá trình tu sửa, bàn giao từ tháng 8/23, ngoài ra mỗi năm sẽ miễn phí thêm tiền thuê tháng 12. Năm 2023, bên cho thuê chỉ xuất hóa đơn tiền thuê tháng 11 với nội dung "Tiền thuê nhà tháng 11/23" số tiền 20tr. Tháng 8,9,10,12 được miễn phí tiền thuê nên không xuất hóa đơn.
Tháng 11/23, công ty em cũng chuyển sang vp mới này đồng thời thay đổi GPDK kinh doanh cùng thời điểm. Hiện bên em đang hạch toán chi phí thuê tháng 11 là 20tr vào sxkd trong kỳ, tháng 12 chi phí thuê bằng vp là 0.
Kiểm toán cho rằng căn cứ vào chuẩn mực số 6, "19. Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động (Không bao gồm chi phí dịch vụ, bảo hiểm và bảo dưỡng) phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.", thì hạch toán phải được sửa lại như sau:
*Cách kiểm toán
 • Tổng thời gian thuê 65 tháng (08/2023-11/2028), trong đó được miễn 3 tháng (08/23-10/23) trong khi tu sửa và thêm 5 tháng (tháng 12 của mỗi năm), tổng cộng là 8 tháng, số tháng thuê thực tế là 65 - 8 = 47. Tiền thuê PHẢI TRẢ trong suốt hợp đồng là 20tr x 47 tháng = 940 tr, tiền thuê ghi nhận hàng tháng theo chuẩn mực là 940tr/65 =14,46 triệu.
 • Năm 23 thì tổng chi phí thuê vp ghi nhận phải là 14,46 x 5 = 72,3 tr (hiện tại là 20tr)
 • Phần chi phí thuê 8/23-10/23, do không phục vụ sxkd trong kỳ và không có chứng từ (không có hóa đơn) nên loại thuế
Tuy nhiên, em tham khảo quy định thì thấy Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC, Thông tư số 45/2013/TT-BTC và một số công văn trả lời cho vấn đề tiền thuê đất trong giai đoạn XDCB, thì hướng dẫn rằng chi phí thuê đất/vp trong giai đoạn XDCB khi Công ty chưa đi vào hoạt động sản xuất được hạch toán vào chi phí trước hoạt động và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cách em muốn sửa:
 • Tổng thời gian thuê 65 tháng (08/2023-11/2028), trong đó được miễn 3 tháng (08/23-10/23) trong khi tu sửa và thêm 5 tháng (tháng 12 của mỗi năm), tổng cộng là 8 tháng, số tháng thuê thực tế là 65 - 8 = 47. Tiền thuê PHẢI TRẢ trong suốt hợp đồng là 20tr x 47 tháng = 940 tr, tiền thuê ghi nhận hàng tháng theo chuẩn mực là 940tr/65 =14,46 triệu.
 • Năm 23 thì tổng chi phí thuê vp ghi nhận phải là 14,46 x 5 = 72,3 tr (hiện tại là 20tr)
 • Phần chi phí thuê 8/23-10/23, do phát sinh trong thời gian XDCB nên đưa vào 242 và phân bổ dần trong 36 tháng.
Tuy nhiên theo cách em muốn sửa thì phần chi phí tháng 8/23-10/23 không có chứng từ nên không thể đưa vào 242 được.
Nhờ anh chị tư vấn giúp em cách để không bị loại chi phí trong trường hợp này.
Em xin cảm ơn.
Bạn hạch toán theo thực tế nộp thôi bạn
Không nộp thì đâu hạch toán
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ