Cần hỏi Hạch toán chi phí trả trước như thế nào?

Ly titmit

Kế Toán
Tham gia
23/2/21
Bài viết
46
Thích
10
Dear Anh/Chị!
Bên em có 1 hóa đơn thân vỏ (mua bảo hiểm thân vỏ cho xe từ 3/2022 đến tháng 07/2022) hóa đơn xuất ngày 21/07/2021.
Vậy trong trường hợp này tại thời điểm 21/7 em sẽ hạch toán như nào?
và đến thời điểm 3/2022 thì em hạch toán như nào?
Em cám ơn!
 

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán
Tham gia
23/2/20
Bài viết
2,001
Thích
923
Dear Anh/Chị!
Bên em có 1 hóa đơn thân vỏ (mua bảo hiểm thân vỏ cho xe từ 3/2022 đến tháng 07/2022) hóa đơn xuất ngày 21/07/2021.
Vậy trong trường hợp này tại thời điểm 21/7 em sẽ hạch toán như nào?
và đến thời điểm 3/2022 thì em hạch toán như nào?
Em cám ơn!
bạn ghi nhận 242 treo đó, tời tháng 3/2022 bắt đầu trích phân bổ cho tới tháng 7/2022 t