Tìm việc làm Kế toán Nội bộ, Kế toán bán hàng, Kế toán hành chính

Tramchi

Kế Toán
Tham gia
18/9/21
Bài viết
1
Thích
0
Hà Nội
Họ tên: Đỗ Vũ Ngọc Trâm
Email &sđt: Yenbinh313@gmail.com-0976.346.455
Khả năng làm việc:
+Thống kê, quản trị tài chính doanh nghiệp
+Thống kê, quản trị tài chính doanh nghiệp
+Xử lý hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vàoLập bảng lương, tính
lương, các khoản bảo hiểm
+Khai báo bảo hiểm
+Hạch toán sổ sách
+Quản lý các khoản vay, giao dịch ngân hàng, lấy sổ phụ
+Lên dự toán, theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các định mức
thu chi
+Lên kế hoạch dòng tiền và thanh toán
+Thu thập chứng từ, hóa đơn giá trị gia tăngKiểm tra, đảm
bảo tính pháp lý, hợp lý, chính xác của chứng từ
+Làm hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán
+Xử lý hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vàoLập bảng lương, tính
lương, các khoản bảo hiểm..
Lương mong muốn : 6.5tr-8tr
 

Attached Files:

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1