APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
2 / 5
3 / 4
4 / 5
5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Thông báo Kết quả thi chứng chỉ hành nghề thủ tục thuế kỳ 2 năm 2019

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,584
Thích
1,358
Thông báo: Kết quả kỳ thi và phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 2 năm 2019

Thực hiện Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-TCTngày 26/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2019,
Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2019 thông báo:

1. Kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 2 năm 2019 (Theo Quyết định số 284/QĐ-HĐT ngày 20/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 2 năm 2019).
2. Phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 2 năm 2019:
Hội đồng thi nhận đơn đề nghị phúc khảo trong giờ hành chính các ngày làm việc: từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 29/11/2019 tại địa chỉ: Trường Nghiệp vụ Thuế, phòng 726, Tầng 7, số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lưu ý: Thí sinh nộp đơn phúc khảo theo mẫu đính kèm. Đơn phúc khảo nộp sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo số điện thoại sau để được giải đáp: 024.36321609 hoặc 024.39727772.
Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2019 trân trọng thông báo./.

File Tải xuống gồm:
- QĐ 284/QĐ-HĐT ngày 20/11/2019 v/v công nhận kết quả thi cấp CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 2 năm 2019
- TB số 153/TB-HĐT ngày 20/11/2019
- Mẫu đơn phúc khảo

Nguồn TCT
 

Attached Files: