Cần hỏi MÔN BÀI CTY MỚI THÀNH LẬP 10/01/2022

Tham gia
5/1/22
Bài viết
4
Thích
0
Hi các anh/chị. cho e hỏi công ty em mới thành lập ngày 10/01/2022 được miễn LPMB nhưng có phải nộp tờ khai môn bài theo TT80 không vì em thấy trong đó có chỗ chọn lý do được miễn giảm theo nghị định 22 đối với các cty mới thành lập ạ. Em cảm ơn
 

Attached Files:

Lan Nhi

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
7/8/19
Bài viết
425
Thích
161
Hi các anh/chị. cho e hỏi công ty em mới thành lập ngày 10/01/2022 được miễn LPMB nhưng có phải nộp tờ khai môn bài theo TT80 không vì em thấy trong đó có chỗ chọn lý do được miễn giảm theo nghị định 22 đối với các cty mới thành lập ạ. Em cảm ơn
Miễn lệ phí môn bài là không có khai tờ khai gì cả bạn nhé, sang năm 2023 làm tờ khai 2023 trước 30/01/2023
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1