Cần hỏi Mua tài sản của cá nhân không kinh doanh tự chế tạo, tự lắp ráp

Linh bà 8

Kế Toán thuế
Tham gia
29/8/19
Bài viết
133
Thích
47
Ace trong group cho mình hỏi vấn đề về mua tài sản của cá nhân như sau
1, Công ty có mua tài sản là máy sàng và máy sấy cát của 2 cá nhân khác nhau với giá trị mỗi tài sản chưa tới 100tr
tài sản này do cá nhân này tự lắp đặt chế tạo ra thì hồ sơ cần những gì để hoàn thiện cho chi phí này được khấu trừ khi tính thuế TNDN, về phía bên cá nhân bán tài sản cho doanh nghiệp là cá nhân không kinh doanh thì có phải kê khai, nộp thuế gì không.
2, Công ty mua vật tư về tự lắp ráp, chế tạo thêm 1 máy sấy nữa chi phí tầm 80tr nhưng phát sinh từ 2019 đến nay không có hóa đơn chứng từ hợp lệ về chi phí vật tư đầu vào, giờ mình định hợp thức hóa chi phí này bằng việc mua tài sản của cá nhân tự lắp ráp như trên để xử lý thì có nên không, rủi ro là gì khi làm như vậy?
Rất mong nhận được chỉ giáo từ các anh chị em trong group
 

HoangDung

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
14/8/19
Bài viết
2,953
Thích
1,465
Ace trong group cho mình hỏi vấn đề về mua tài sản của cá nhân như sau
1, Công ty có mua tài sản là máy sàng và máy sấy cát của 2 cá nhân khác nhau với giá trị mỗi tài sản chưa tới 100tr
tài sản này do cá nhân này tự lắp đặt chế tạo ra thì hồ sơ cần những gì để hoàn thiện cho chi phí này được khấu trừ khi tính thuế TNDN, về phía bên cá nhân bán tài sản cho doanh nghiệp là cá nhân không kinh doanh thì có phải kê khai, nộp thuế gì không.
2, Công ty mua vật tư về tự lắp ráp, chế tạo thêm 1 máy sấy nữa chi phí tầm 80tr nhưng phát sinh từ 2019 đến nay không có hóa đơn chứng từ hợp lệ về chi phí vật tư đầu vào, giờ mình định hợp thức hóa chi phí này bằng việc mua tài sản của cá nhân tự lắp ráp như trên để xử lý thì có nên không, rủi ro là gì khi làm như vậy?
Rất mong nhận được chỉ giáo từ các anh chị em trong group
1. Bạn xem lại Thông tư 96/2015 phần được phép lập bảng kê 01/TNDN không để làm
2. Chấp nhận ghi nhận và loại chi phí bạn ạ.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1