APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
1 / 5
2 / 5

Chia sẻ Nâng cấp phần mềm khai thuế HTKK lên phiên bản 4.5.2

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
3,223
Thích
1,584
Tổng cục thuế đã nâng cấp phần mềm kê khai thuế HTKK lên phiên bản 4.5.2 với các nội dung thay đổi sau

1. Cập nhật yêu cầu đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
1.1. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
1.2. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)
1.3. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
1.4. Cập nhật Tờ khai phí, lệ phí (01/PHLP)
1.5. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế, lệ phí (02/PHLP)

2. Cập nhật địa bàn hành chính
2.1. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Định đáp ứng Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14

- Cập nhật xã Cát Tiến thành Thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
2.2. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Hòa Bình đáp ứng Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14
- Cập nhật xã Sủ Ngòi thành Phường Quỳnh Lâm thuộc Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Cập nhật xã Trung Minh thành phường Trung Minh thuộc Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
2.3. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14

3. Cập nhật một số nội dung phát sinh
- Cập nhật thị xã Sa Đéc thành Thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2 cập nhật nghiệp vụ kê khai đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, cập nhật địa bàn hành chính đáp ứng Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14, 1189/NQ-UBTVQH14, 1191/NQ-UBTVQH14
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2 cập nhật các tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 04/GTGT, 01/PHLP, 02/PHLP đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý thuế; Cập nhật thay đổi địa bàn hành chính các tỉnh Bình Định, Hòa Bình, Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14, 1189/NQ-UBTVQH14, 1191/NQ-UBTVQH14 ngày 12/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời cập nhật một số nội dung trong quá trình triển khai HTKK 4.5.1, cụ thể như sau:
1. Cập nhật yêu cầu đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
1.1. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

- Cập nhật danh mục ngành nghề tại màn hình kỳ tính thuế:
+ Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi, danh mục ngành nghề bao gồm:
• Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
• Xổ số kiến thiết, xổ số điện toán
• Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
• Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
• Nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
+ Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 12/2020, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 4/2020 trở về trước, danh mục ngành nghề bao gồm:
• Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường
• Hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên
• Hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết
- Cho phép mỗi ngành nghề được phép kê khai 1 tờ khai 01/GTGT của 1 kỳ tính thuế đối với kỳ tính thuế từ tháng 01/2021 trở đi.
1.2. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)
- Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi cho phép kê khai nhiều tờ khai có mã dự án đầu tư khác nhau trong cùng 1 kỳ tính thuế.
- Bổ sung các trường nhập dữ liệu về dự án đầu tư, bắt buộc nhập
1.3. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
- Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021, tờ khai lần phát sinh có kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021, cập nhật các nội dung như sau:
+ Bổ sung checkbox Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế
+ Nếu tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế:
• Không cho nhập chỉ tiêu [22], [26]
• Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 10%
+ Nếu không tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế:
• Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 2%
+ Cho phép kê khai đồng thời tờ khai có tích chọn thu hộ và không tích chọn thu hộ trong cùng 1 kỳ tính thuế
1.4. Cập nhật Tờ khai phí, lệ phí (01/PHLP)
- Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 01/2021
1.5. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế, lệ phí (02/PHLP)
- Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2021
2. Cập nhật địa bàn hành chính
2.1. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Định đáp ứng Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14

- Cập nhật xã Cát Tiến thành Thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
2.2. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Hòa Bình đáp ứng Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14
- Cập nhật xã Sủ Ngòi thành Phường Quỳnh Lâm thuộc Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Cập nhật xã Trung Minh thành phường Trung Minh thuộc Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
2.3. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14
- Cập nhật xã Hương Mạc thành phường Hương Mạc thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Cập nhật xã Phù Chẩn thành phường Phù Chẩn thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Cập nhật xã Phù Khê thành phường Phù Khê thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Cập nhật xã Tam Sơn thành phường Tam Sơn thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Cập nhật xã Tương Giang thành phường Tương Giang thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
3. Cập nhật một số nội dung phát sinh
- Cập nhật thị xã Sa Đéc thành Thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp
Bắt đầu từ ngày 20/02/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.2 thay cho các phiên bản trước đây.
Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.
 

Hocviec

Kế Toán
Tham gia
16/2/21
Bài viết
19
Thích
6
Hèn gì em nộp nó cứ báo lỗi, tờ khai tháng 01/2021 còn gia hạn tới 22/02 đúng không ạ?