Chia sẻ Nghị định số 12/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
4,074
Thích
2,123
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Link tải: Nghị định số 89/2013/NĐ-CP

Link tải: Nghị định số 12/2021/NĐ-CP