APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Chia sẻ Nghị định số 157/2020/NĐ-CP định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,911
Thích
1,451
Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Link tải: Nghị định số 85/2013/NĐ-CP

Link tải; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP