Chia sẻ Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,448
Thích
2,906
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 04 năm 2021

Nghị định này sửa đổi, bổ sung, thay thế một số văn bản pháp luật liên quan.

Link tải: Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

Link tải: Nghị định số 134/2016/NĐ-CP