Chia sẻ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
4,074
Thích
2,123
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Nghị định, quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành:

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; Nghị định số 37/2020/NĐ-CP; Nghị định số 83/2015/NĐ-CP; Nghị định số 104/2007/NĐ-CP; Nghị định số 69/2016/NĐ-CP; Nghị định số 79/2016/NĐ-CP; Điều 2 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Link tải: Nghị định số 31/2021/NĐ-CP