Chia sẻ Nghị định số 67/2020/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,273
Thích
1,227
Ngày 15 tháng 06 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 08 năm 2020.

Link tải: Nghị định số 67/2020/NĐ-CP

Link tải: Nghị định số 68/2016/NĐ-CP