Chia sẻ Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,104
Thích
2,698
Ngày 02 tháng 06 năm 2020, UBTVQH số 14 đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Link tải: Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14
Link tải: Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12
Link tải: Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13
 
Tham gia
9/6/20
Bài viết
17
Thích
8
Ngày 02 tháng 06 năm 2020, UBTVQH số 14 đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Link tải: Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14
Link tải: Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12
Link tải: Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13
Nếu cá nhân làm việc cho công ty từ tháng 1/2020 nhưng chưa tạm nộp thuế thì cuối năm quyết toán vẫn là tính cả năm ở mức 11 triệu / tháng hả bạn
 
Tham gia
2/11/20
Bài viết
16
Thích
0
Từ tháng 01-06/2020 công ty đã tính và nộp thuế theo mức giảm trừ cũ. Từ tháng 7/2020 thì tính và nộp tiền theo mức giảm trừ mới-> Vậy cho mình hỏi khi quyết toán năm 2020 vẫn dược hưởng cả năm theo mức giảm trừ của thâng 7/2020 hay là chia theo mốc từ 01-06 và từ 07-12/2020?
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,104
Thích
2,698
Từ tháng 01-06/2020 công ty đã tính và nộp thuế theo mức giảm trừ cũ. Từ tháng 7/2020 thì tính và nộp tiền theo mức giảm trừ mới-> Vậy cho mình hỏi khi quyết toán năm 2020 vẫn dược hưởng cả năm theo mức giảm trừ của thâng 7/2020 hay là chia theo mốc từ 01-06 và từ 07-12/2020?
Quyết toán thì áp dụng cho cả năm theo mức giảm trừ gia cảnh mới em nhé