Chia sẻ Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN Hướng dẫn PP tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán BCTC, báo cáo quyết toán bộ, ngành

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
1,596
Thích
898
Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Link tải: Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN