Chia sẻ Quyết định số 1047/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,346
Thích
1,262
Ngày 17 tháng 07 năm 2020, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1047/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Link tải: Quyết định số 1047/QĐ-TTg