Chia sẻ Quyết định số 2138/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,448
Thích
2,906
Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đến khi co văn bản công bố hết dịch từ các cấp thẩm quyền

Link tải: Quyết định số 2138/QĐ-BTC