Chia sẻ Quyết định số 920/QĐ-NHNN Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam để đáp ứng vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,156
Thích
1,157
Ngày 12 tháng 05 năm 2020, Ngân hàng nhà nước Việt nam đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2020

Thay thế Quyết định số 420/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2020

Link tải; Quyết định số 920/QĐ-NHNN