Cần hỏi Rút tài sản đã góp vốn thì cần làm các thủ tục gì? có xuất hóa đơn không?

Thuytrinh1210

Kế Toán
Tham gia
15/11/21
Bài viết
10
Thích
18
Tham gia
14/11/21
Bài viết
14
Thích
21
Chào mọi người. Mình có 1 vấn đề cần hỏi như sau:
Công ty mình là công ty TNHH 2 thành viên trở lên ( có 4 thành viên), bên dịch vụ vận tải, trong đó có 1 thành viên góp vốn vào công ty bằng 1 chiếc xe tải (được thẩm định lại giá khi góp vốn là 1 tỷ đồng), đã chuyển đổi sang tên công ty trên giấy tờ xe. Xe đã được trích khấu hao khoảng 700 triệu. Bây giờ, họ muốn rút chiếc xe này ra (chuyển đổi tên trên giấy tờ xe sang tên của họ) thì mình cần làm thủ tục như thế nào? Hồ sơ bao gồm giấy tờ gì? Và mình có cần xuất hóa đơn chiếc xe này không? Và giá trị trên hóa đơn là bao nhiêu? Và hóa đơn có thuế VAT không?
Mình xin cảm ơn.
Thành viên công ty không được rút vốn ra khỏi công ty. Việc rút vốn ra khỏi công ty chỉ thực hiện bằng việc thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc chuyển nhượng cho các thành viên còn lại, hoặc chuyển nhượng cho người bên ngoài.

Trường hợp của bạn: thành viên muốn rút vốn yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, sau đó thực hiện mua lại tài sản của công ty bạn nhe.

Một số thông tin để bạn tham khảo thêm.
Chúc bạn sưc khoẻ và thành công!
 
Tham gia
22/11/21
Bài viết
5
Thích
1
Như vậy là phương án đã rõ ràng rồi. Chúc mừng bạn Thuytrinh1210 đã gỡ được rối. Cảm ơn anh Thức :)
a cho e hỏi Khi nhận vốn góp e hạch toán N211/C411
Ghi nhận khấu hao : N214/C211
Khi trả lại tài sản shi nhận N411/C211 : giá trị tài sản còn lại
Tuy nhiên ở phần 411 còn khoản chênh lệch giá trị tài sản do đã khấu hao. Phần này mình xử lý như thế nào ạ
 

Hoang Duc

Kế Toán thuế
Tham gia
15/11/21
Bài viết
104
Thích
75
a cho e hỏi Khi nhận vốn góp e hạch toán N211/C411
Ghi nhận khấu hao : N214/C211
Khi trả lại tài sản shi nhận N411/C211 : giá trị tài sản còn lại
Tuy nhiên ở phần 411 còn khoản chênh lệch giá trị tài sản do đã khấu hao. Phần này mình xử lý như thế nào ạ
Gửi bạn hướng dẫn hạch toán tại thông tư 200:
3.11. Khi trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, ghi:
- Trả lại vốn góp bằng tiền, hàng tồn kho, tài sản ghi:
Nợ TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu
Có các TK 111, 112,152, 155, 156... (giá trị ghi sổ).
- Trả lại vốn góp bằng TSCĐ, ghi:
Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ
Có các TK 211, 213.
- Phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản trả cho chủ sở hữu vốn và số vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận vào làm tăng, giảm vốn khác của chủ sở hữu.
 

Hoang Duc

Kế Toán thuế
Tham gia
15/11/21
Bài viết
104
Thích
75
Gửi bạn hướng dẫn hạch toán tại thông tư 200:
3.11. Khi trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, ghi:
- Trả lại vốn góp bằng tiền, hàng tồn kho, tài sản ghi:
Nợ TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu
Có các TK 111, 112,152, 155, 156... (giá trị ghi sổ).
- Trả lại vốn góp bằng TSCĐ, ghi:
Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ
Có các TK 211, 213.
- Phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản trả cho chủ sở hữu vốn và số vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận vào làm tăng, giảm vốn khác của chủ sở hữu.
a cho e hỏi Khi nhận vốn góp e hạch toán N211/C411
Ghi nhận khấu hao : N214/C211
Khi trả lại tài sản shi nhận N411/C211 : giá trị tài sản còn lại
Tuy nhiên ở phần 411 còn khoản chênh lệch giá trị tài sản do đã khấu hao. Phần này mình xử lý như thế nào ạ
Đào sâu thêm một chút thì liệu có thể coi nghiệp vụ này là hoạt động tài chính, do đó phải ghi nhận thu nhập để tính thuế không?
Theo CV 3910/TCT-CS 4/10/2010 thì một nghiệp vụ có tính chất tương đồng là thặng dư vốn cổ phần không phải ghi nhận thu nhập để tính thuế TNDN.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1