Cần hỏi Thay đổi vốn điều lệ và thông tin giám đốc cần hồ sơ gì?

Thuy Cua

Kế Toán
Tham gia
13/3/21
Bài viết
36
Thích
9
Xin chào cả nhà!
Xin được hỗ trợ làm hồ sơ thay đổi thông tin ĐKKD:
1/ Đổi số CMT của giám đốc (từ CMT thường sang CMT có gắn chíp điện tử
2/ Tăng vốn điều lệ
Trân trọng cảm ơn
 

HoangDung

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
14/8/19
Bài viết
2,953
Thích
1,465
Xin chào cả nhà!
Xin được hỗ trợ làm hồ sơ thay đổi thông tin ĐKKD:
1/ Đổi số CMT của giám đốc (từ CMT thường sang CMT có gắn chíp điện tử
2/ Tăng vốn điều lệ
Trân trọng cảm ơn
1. Thay đổi thông tin của Giám đốc cũng làm online luôn, bạn tham khảo ở đây https://congdongketoan.vn/threads/t...-dan-cho-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat.18682/
2. Tăng vốn điều lệ, vốn góp mình làm toàn bộ online trên trang dangkykinhdoanh hoặc dịch vụ công, bạn đã hỏi một lần ở đây https://congdongketoan.vn/threads/tang-von-gop-cong-ty-cp-thi-lam-sao.19298/
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1