Chia sẻ Thông tư 27/2021/TT-BTC về tạm nhập tái xuất xe ô tô và xe 2 bánh

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
4,332
Thích
2,253
Thông tư 27/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 04 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2021.

Bãi bỏ Thông tư số 93/2018/TT-BTC và Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2018 .

Link tải: Thông tư số 27/2021/TT-BTC