Chia sẻ Thông tư số 09/2021/TT-BTC Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
4,077
Thích
2,130
Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2021.

Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Link tải: Thông tư số 09/2021/TT-BTC