Chia sẻ Thông tư số 118/2020/TT-BTC về việc phát hành chứng khoán công ty đại chúng

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,104
Thích
2,698
Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc phát hành chứng khoán công ty đại chúng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Thông tư này thay thế Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Link tải: Thông tư số 162/2015/TT-BTC

Link tải: Thông tư số 118/2020/TT-BTC