Chia sẻ Thông tư số 48/2019/TT-BTC: Về trích lập các khoản dự phòng

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,421
Thích
1,307
Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng tư năm tài chính 2019

Bãi bỏ thông tư số 228/2009/TT-BTC, Thông tư số 34/2011/TT-BTC, Thông tư số 89/2013/TT-BTC

Link tải: Thông tư số 48/2019/TT-BTC