Chia sẻ Thông tư số 59/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh và về quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế TCT-TCHQ giai đoạn 2016-2020

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,448
Thích
2,906
(Baocaotaichinh.vn) Thông tư số 59/2021/TT-BTC ngày 14 tháng 07 năm 2021 sửa đổi, bổ sung điều 8 Thông tư số 74/2016/TT-BTC về quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài Chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư số 76/2016/TT-BTC về quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng Cục Thuế và Tổng Cục Hải Quan giai đoạn 2016-2020.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30 tháng 08 năm 2021 và áp dụng cho năm tài chính 2021.

Link tải: Thông tư số 59/2021/TT-BTC