Chia sẻ Thông tư số 91/2020/TT-BTC về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,104
Thích
2,698
Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Thông tư này thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC

Link tải: Thông tư số 91/2020/TT-BTC