Cần hỏi THUẾ TNCN & GTGT CHO THUÊ NHÀ khai và tính thế nào?

hongdieu1604

Kế Toán
Tham gia
23/11/21
Bài viết
9
Thích
2
Trả lời giúp em vấn đề này với ak? Công ty em có thuê nhà của cá nhân, hợp đồng ghi giá thuê 50 triệu, chi phí thuế phát sinh liên quan hoạt động cho thuê bên chủ nhà chịu. Hợp đồng em có công chứng, hàng tháng có chuyển khoản đầy đủ tiền nhà cho chủ nhà. Đến khi quyết toán thuế đòi cung cấp chứng từ chủ nhà đã nộp thuế TNCN & GTGT cho thuê nhà, nếu không thì loại chi phí thuê nhà đi, em vẫn chưa hiểu vì sao loại chi phí thuê nhà ?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
13,593
Thích
7,481
Trả lời giúp em vấn đề này với ak? Công ty em có thuê nhà của cá nhân, hợp đồng ghi giá thuê 50 triệu, chi phí thuế phát sinh liên quan hoạt động cho thuê bên chủ nhà chịu. Hợp đồng em có công chứng, hàng tháng có chuyển khoản đầy đủ tiền nhà cho chủ nhà. Đến khi quyết toán thuế đòi cung cấp chứng từ chủ nhà đã nộp thuế TNCN & GTGT cho thuê nhà, nếu không thì loại chi phí thuê nhà đi, em vẫn chưa hiểu vì sao loại chi phí thuê nhà ?
Khi thuê nhà nghĩa vụ thuế quy định ai phải nộp?
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ