Cần hỏi Tiền lương sau khi quyết toán

Mai huyền

Sinh viên kế toán
Tham gia
7/4/20
Bài viết
3
Thích
0
Các anh chị diễn đàn giúp e với ạ Công ty e là Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước tiền lương của Ban lãnh đạo công ty xây dựng theo Nghị định 52/2016 tiền lương gắn với KQSXKD, năm 2019 kết quả KD của công ty lỗ do đó tiền lương của Lãnh công ty bị trừ, trong tháng 5 /2020 khi thẩm định quyết toán tiền lương thực hiện do hiệu quả KD lỗ nên mức lương của ban lãnh đạo năm 2019 chỉ được tính theo mức lương tối thiểu chung của nhà nước quy định và đã có quyết định phê duyệt tiền lương thực hiện của UBND tỉnh trong tháng 5/2020, tiền lương năm 2019 e đã hạch toán theo nghị định 52 rồi, anh chị cho e hỏi phần chênh lệch lương thực hiện này e điều chỉnh vào năm 2019 làm lại BCTC, hay là thực hiện điều chỉnh vào năm 2020 ạ
VD: - Lương hạch toán năm 2019= 200tr
- Lương được phê duyệt 2019 = 150 tr
Chênh lệch: 50tr
 

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
594
Thích
127
Các anh chị diễn đàn giúp e với ạ Công ty e là Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước tiền lương của Ban lãnh đạo công ty xây dựng theo Nghị định 52/2016 tiền lương gắn với KQSXKD, năm 2019 kết quả KD của công ty lỗ do đó tiền lương của Lãnh công ty bị trừ, trong tháng 5 /2020 khi thẩm định quyết toán tiền lương thực hiện do hiệu quả KD lỗ nên mức lương của ban lãnh đạo năm 2019 chỉ được tính theo mức lương tối thiểu chung của nhà nước quy định và đã có quyết định phê duyệt tiền lương thực hiện của UBND tỉnh trong tháng 5/2020, tiền lương năm 2019 e đã hạch toán theo nghị định 52 rồi, anh chị cho e hỏi phần chênh lệch lương thực hiện này e điều chỉnh vào năm 2019 làm lại BCTC, hay là thực hiện điều chỉnh vào năm 2020 ạ
VD: - Lương hạch toán năm 2019= 200tr
- Lương được phê duyệt 2019 = 150 tr
Chênh lệch: 50tr
Điều chỉnh lại báo cáo và tiến hành truy thu thôi bạn