Chia sẻ Tổng hợp các phím tắt trong access

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,104
Thích
2,698
1. Các chức năng cơ bản

Ctrl + N tạo mới một cơ sở dữ liệu

Ctrl + O mở một cơ sở dữ liệu

Ctrl + P Mở hộp thoại in ấn

Esc Thoát khỏi chế độ xem trước khi in - Print Preview

Ctrl + S, Shift + F12, Alt + Shift + F2 Lưu một đối tượng của cơ sở dữ liệu (CSDL) với tên khác

F12, Alt + F2 Mở hộp thoại Save As để lưu một đối tượng với tên khác.

Alt + F4 Thoát khỏi MS Access

2. Làm việc với combobox, listbox.

F4, Alt + Mũi tên xuống Sổ danh sách các giá trị trong Combobox, Listbox

F9 Cập nhật nội dung các giá trị bên trong Combobox, Listbox

Pg Down Di chuyển để chọn giá trị ở trang tiếp theo trong danh sách

Pg Up Di chuyển để chọn giá trị ở trang phía trước trong danh sách

Enter Chọn giá trị hiện tại

Tab Thoát khỏi Listbox, Combobox

3. Tìm kiếm và thay thế văn bản & dữ liệu

Ctrl + F Tìm kiếm văn bản - tức hiển thị thẻ Find của hộp thoại Find and Replace.

Ctrl + H Thay thế văn bản, dữ liệu - tức hiển thị thẻ Replace của hộp thoại Find and Replace.

Shift + F4 tìm kiếm sự xuất hiện tiếp theo (nếu có) của văn bản hoặc dữ liệu đã được chỉ định.

4. Làm việc với màn hình thiết kế Design View

F2 Chuyển đổi giữa chế độ chỉnh sửa và chế độ chọn (bôi đen) nội dung.

F5 Chuyển đổi giữa chế độ chạy (Form View) và chế độ thiết kế (Design View)

F6 Di chuyển giữa các khung trong màn hình thiết kế (Dùng trong chế độ thiết kế bảng, macro..)

F7 Chuyển đổi giữa chế độ viết mã lệnh (Code Builder) và chế độ thiết kế của báo cáo.

Shift + F7 Chuyển đổi qua lại giữa màn hình viết code Visual Basic và màn hình thiết kế báo cáo.

5. Chỉnh sửa các đối tượng trong thiết kế Form, Report.

Ctrl + C Sao chép các đối tượng

Ctrl +X Cắt các đối tượng đang chọn

Ctrl + V Dán các đối tượng

Ctrl + --> Dịch chuyển các đối tượng qua bên phải

Ctrl + <-- Dịch chuyển các đối tượng đang chọn qua bên trái

Ctrl + Up Dịch chuyển các đối tượng lên trên

Ctrl + Down Dịch chuyển các đối tượng xuống dưới

Shift + Up Tăng chiều cao

Shift + Down Giảm chiều cao

Shift + --> Tăng độ rộng

Shift + <-- Giảm độ rộng

6. Hoạt động của các cửa sổ


F11 Hiển thị cửa sổ Database ra trước

Ctrl + F6 Di chuyển qua lại giữa các cửa sổ trong cơ sở dữ liệu

Ctrl + F8 Bật chế độ thay đổi độ rộng cho cửa sổ

Alt + Phím cách Hiển thị thanh thực dơn lệnh hệ thống của cửa sổ

Shift + F10 Hiển thị thực đơn lệnh tắt

Ctrl + W, Ctrl + F4 Đóng cửa sổ đang kích hoạt

Alt + F11 Chuyển đổi giữa cửa sổ Visual Basic và cửa sổ kích hoạt trước đó

Alt + Shift + F11 Chuyển sang cửa sổ Microsoft Script từ cửa sổ đang kích hoạt trước đó

7. Làm việc với cửa sổ Database

F2 Sửa tên một đối tượng: bảng, form, report...

Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab Chuyển qua lại giữa các thẻ ở cửa sổ bên trái.

Enter Mở form ở chế độ chạy (form View) hoặc mở các bảng, truy vấn ở chế độ xem dữ liệu (Datasheet View), hoặc thực thi đối với các macro.

Ctrl + Enter, Alt + D Mở các đối tượng ở chế độ thiết kế (Design View)

Alt + N Tạo mới một đối tượng - tùy thuộc vào bạn đang đứng trong thẻ nào của cửa sổ Database.

F5 Cập nhật nội dung

Ctrl + G Hiện thị ngay lập tức cửa sổ Visual Basic để viết mã lệnh.


Nguồn: internet