Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về hóa đơn áp dụng cho năm 2014

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,156
Thích
1,157
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản pháp luật về hóa đơn áp dụng cho năm 2014 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

2. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

II. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 32/2011/TT-BTC

2. Thông tư số 64/2013/TT-BTC

3. Thông tư số 39/2014/TT-BTC

4.Thông tư số 119/2014/TT-BTC