Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng áp dụng cho năm 2013

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
4,077
Thích
2,130
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng áp dụng cho năm 2013 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành

1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 123/2008/NĐ-CP

2. Nghị định số 121/2011/NĐ-CP

3. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP


III. Các thông tư do Bộ tài chính ban hành

1. Thông tư số 06/2012/TT-BTC

2. Thông tư số 65/2013/TT-BTC

3. Thông tư 141/2013/TT-BTC