APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2020

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,939
Thích
1,457
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2020 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11

2. Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13

3. Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

2. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

4. Nghị định 146/2017/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 111/2013/TT-BTC

2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC

3. Thông tư số 151/2014/TT-BTC

4. Thông tư số 92/2015/TT-BTC

5. Thông tư số 25/2018/TT-BTC
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,939
Thích
1,457
Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2020