Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2012

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
4,744
Thích
2,508
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2012 như sau:

I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

II. Các Nghị định do Chính Phủ ban hành

1. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

2. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP

III. Các Thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 130/2008/TT-BTC

2. Thông tư số 18/2011/TT-BTC

3. Thông tư số 123/2012/TT-BTC