APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
2 / 5
3 / 4
4 / 5
5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2018

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,548
Thích
1,347
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2018 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13

II. Các Nghị định do Chính Phủ ban hành

1. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

2. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP

3. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP

4. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

5. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

6. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

7. Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

III. Các Thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 78/2014/TT-BTC

2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC

3. Thông tư số 151/2014/TT-BTC

4. Thông tư số 96/2015/TT-BTC

5. Thông tư số 41/2017/TT-BTC