Cần hỏi Xử lý hóa đơn sai thuế suất theo TT cũ

Tham gia
21/10/20
Bài viết
38
Thích
9
Hi Cả nhà,
Cho em hỏi trường hợp này với ạ
Từ tháng 2 bên em có xuất HĐ dịch vụ xử lý nước thải 10%, đến tháng 5 thuế hướng dẫn là 8%
Vậy e xử lý như thế nào cho các hóa đơn đã xuất sai thuế suất theo TT cũ và TT mới ạ (tháng 4 bên e đã chuyển sang TT mới).
Còn tháng 3 bên e xuất nội dung là cho cả quý
Em xử lý như sau có hợp lý k ạ:
1: Gửi mẫu 04 cho thuế cho tất cả hóa đơn sai
2: Lập BB hủy cho các hóa đơn TT cũ
3: Xuất hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn TT cũ ( hóa đơn theo quý thì tách làm 2 hóa đơn)
Xuất điều chỉnh cho hóa đơn TT mới
Em cảm ơn nhiều ạ
 

Moon Sailor

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
26/3/21
Bài viết
1,365
Thích
708
Hi Cả nhà,
Cho em hỏi trường hợp này với ạ
Từ tháng 2 bên em có xuất HĐ dịch vụ xử lý nước thải 10%, đến tháng 5 thuế hướng dẫn là 8%
Vậy e xử lý như thế nào cho các hóa đơn đã xuất sai thuế suất theo TT cũ và TT mới ạ (tháng 4 bên e đã chuyển sang TT mới).
Còn tháng 3 bên e xuất nội dung là cho cả quý
Em xử lý như sau có hợp lý k ạ:
1: Gửi mẫu 04 cho thuế cho tất cả hóa đơn sai
2: Lập BB hủy cho các hóa đơn TT cũ
3: Xuất hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn TT cũ ( hóa đơn theo quý thì tách làm 2 hóa đơn)
Xuất điều chỉnh cho hóa đơn TT mới
Em cảm ơn nhiều ạ
Bạn đã xuất hoá đơn mới rùi, sao còn xuất hoá đơn điều chỉnh? Chỉ chọn 1 trong 2 cách trên thôi !
Xuất hoá đơn lại cho hoá đơn TT cũ hay hoá đơn theo TT mới thì đều làm theo hướng dẫn của TT 78.
Bạn nói hoá đơn cũ thì tách làm 2 hoá đơn ( sao lại xuất hoá đơn tách làm 2 hoá đơn ?
 
Tham gia
13/5/21
Bài viết
1
Thích
1
Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
 
Tham gia
21/10/20
Bài viết
38
Thích
9
Bạn đã xuất hoá đơn mới rùi, sao còn xuất hoá đơn điều chỉnh? Chỉ chọn 1 trong 2 cách trên thôi !
Xuất hoá đơn lại cho hoá đơn TT cũ hay hoá đơn theo TT mới thì đều làm theo hướng dẫn của TT 78.
Bạn nói hoá đơn cũ thì tách làm 2 hoá đơn ( sao lại xuất hoá đơn tách làm 2 hoá đơn ?
Ý em là:
Các hóa đơn theo TT cũ đã xuất sai => em hủy => xuất thay thế cái khác
Các hóa đơn theo TT mới đã xuất sai => e xuất hóa đơn điều chỉnh
E tách làm 2 hóa đơn thì trong tháng 3 e xuất phí dịch vụ theo Quý 1/2022, sai thuế suất thì h xuất lại tháng 1 là 10%, tháng 2,3 là 8%
Như vậy có đúng k ạ
 
Tham gia
21/10/20
Bài viết
38
Thích
9
Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
Theo e đọc hiểu thì hướng xử lý của em cho các hóa đơn theo TT cũ xuất sai, xử lý như vậy là đúng rồi đúng k ạ
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
10,809
Thích
5,886
Tham gia
21/10/20
Bài viết
38
Thích
9
khi đã dùng hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC rồi thì thay thế hay điều chỉnh đều được.
Dạ vậy là e dùng hóa đơn theo TT78 có thể thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn TT cũ được đúng k a? Nhưng hóa đơn Tháng 3 bên e xuất theo quý 10% => tháng 1 là 10%, tháng 2,3 là 8% => k thể xuất 2 hóa đơn mới cùng thay thế cho 1 hóa đơn cũ => Hủy hóa đơn cũ, xuất mới 2 hóa đơn
Như vậy đúng k a
Em cảm ơn ạ
 

HoangDung

Kế Toán Trưởng
Tham gia
14/8/19
Bài viết
5,043
Thích
2,401
Dạ vậy là e dùng hóa đơn theo TT78 có thể thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn TT cũ được đúng k a? Nhưng hóa đơn Tháng 3 bên e xuất theo quý 10% => tháng 1 là 10%, tháng 2,3 là 8% => k thể xuất 2 hóa đơn mới cùng thay thế cho 1 hóa đơn cũ => Hủy hóa đơn cũ, xuất mới 2 hóa đơn
Như vậy đúng k a
Em cảm ơn ạ
bạn thay thế từng hóa đơn miễn sao đúng là được.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1