Cần hỏi XUẤT HÓA ĐƠN VÀ HẠCH TOÁN LĨNH VỰC ĐIỆN LẠNH

LinhHuynh

Kế Toán
Tham gia
24/11/21
Bài viết
2
Thích
0
Nhờ tiền bối giúp. Vì em mới qua lĩnh vực công ty điện lạnh nên em không biết xuất hóa đơn cho khách ghi nội dung và hạch toán sao cho đúng. Mong được hướng dẫn. Em cám ơn
Bán 1 máy lạnh : 5.000.000 + ống đồng: 3 00.000+ Công tháp ráp: 500.000+ Vệ sinh bộ lọc: 100.000+ dây điện: 250.000
 

Kế Toán SG

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
23/2/20
Bài viết
2,753
Thích
1,628
Nhờ tiền bối giúp. Vì em mới qua lĩnh vực công ty điện lạnh nên em không biết xuất hóa đơn cho khách ghi nội dung và hạch toán sao cho đúng. Mong được hướng dẫn. Em cám ơn
Bán 1 máy lạnh : 5.000.000 + ống đồng: 3 00.000+ Công tháp ráp: 500.000+ Vệ sinh bộ lọc: 100.000+ dây điện: 250.000
Bạn xuất y chang như bạn liệt kê hoặc xuất kiểu: Lắp 01 bộ máy lạnh rồi tính giá thành lắp đặt.
 

Moon Sailor

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
26/3/21
Bài viết
666
Thích
400
Nhờ tiền bối giúp. Vì em mới qua lĩnh vực công ty điện lạnh nên em không biết xuất hóa đơn cho khách ghi nội dung và hạch toán sao cho đúng. Mong được hướng dẫn. Em cám ơn
Bán 1 máy lạnh : 5.000.000 + ống đồng: 3 00.000+ Công tháp ráp: 500.000+ Vệ sinh bộ lọc: 100.000+ dây điện: 250.000
Bạn xuất liệt kê từng dòng những cái trên, thuế suất của những cái trên đều 10%.
 

Moon Sailor

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
26/3/21
Bài viết
666
Thích
400
Nhờ tiền bối giúp. Vì em mới qua lĩnh vực công ty điện lạnh nên em không biết xuất hóa đơn cho khách ghi nội dung và hạch toán sao cho đúng. Mong được hướng dẫn. Em cám ơn
Bán 1 máy lạnh : 5.000.000 + ống đồng: 3 00.000+ Công tháp ráp: 500.000+ Vệ sinh bộ lọc: 100.000+ dây điện: 250.000
Bạn hạch toán như sau:
Cty bạn ghi nhận doanh thu và thuế phải nộp :
- Nợ tk 111, 112, 131
Có tk 511
Có 3331
Đồng thời cty kết chuyển giá vốn :
- Nợ tk 632/ có tk 156 chi tiết máy lạnh:
Nợ tk 154/ có tk 156 chi tiết dây điện
Nợ tk 154/ Có tk 334 công tháp ráp + vệ sinh bộ lọc
- Nợ tk 632/ có tk 154: dây điện + công tháp ráp + vệ sinh bộ lọc.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1