APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Chia sẻ Hướng dẫn hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế

Kế Toán SG

Kế Toán thuế
Tham gia
23/2/20
Bài viết
170
Thích
19
Khi quyết toán bị giảm giá vốn 632 yêu cầu chuyển năm sau do ghi nhận sai thì hạch toán sao ạ?