Cần hỏi Xử lý giảm 0.5% bảo hiểm như Nghị quyết số 68/NQ-CP như thế nào?

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
142
Thích
30
Anh/chị ơi,
Cty được miễn nộp 0.5% quỹ BNN, LNLĐ để dùng toàn bộ cho hỗ trợ NLĐ trong công tác phòng chống dịch covid 19
Khi cty chi cho NLĐ các khoản lợi ích bằng quỹ 0.5% BNN, LNLĐ này thì có chịu thuế TNCN không ạ?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,136
Thích
6,080

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
142
Thích
30
E dẫn chiếu mục này đúng k ạ?
b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,136
Thích
6,080
Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.
 

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
142
Thích
30
Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.
Dạ em cảm ơn anh ạ. Em hỏi nốt ý này với ạ.
1. Quỹ 0.5% này em chỉ cần chi đúng mục đích như trong Nghị quyết là chi cho NLĐ để phòng, chống dịch, chứ k cần đúng đến từng đầu ng đúng k ạ?
2. Về hạch toán: khi trích quỹ này e hạch toán: Nợ TK64, Có 3532. Khi dùng quỹ chi tiêu thì Nợ 353, Có 111,... Có đúng không anh?
 
Sửa lần cuối:

Linh bà 8

Kế Toán thuế
Tham gia
29/8/19
Bài viết
181
Thích
59
Cho e hỏi vậy khi khai báo bảo hiểm có cần điều chỉnh gì không vậy mn?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,136
Thích
6,080
Cho e hỏi vậy khi khai báo bảo hiểm có cần điều chỉnh gì không vậy mn?
Không có chỉnh gì cả em nhé, vẫn bình thường, chỉ khác là 0.5% này chi cho nhân viên thay vì đi nộp cho nhà nước

Dạ em cảm ơn anh ạ. Em hỏi nốt ý này với ạ.
1. Quỹ 0.5% này em chỉ cần chi đúng mục đích như trong Nghị quyết là chi cho NLĐ để phòng, chống dịch, chứ k cần đúng đến từng đầu ng đúng k ạ?
2. Về hạch toán: khi trích quỹ này e hạch toán: Nợ TK64, Có 3532. Khi dùng quỹ chi tiêu thì Nợ 353, Có 111,... Có đúng không anh?
1. Phải có đối tượng cụ thể, không là bị truy thu lại ngay đó em
2. Hạch toán y chang như cũ, chỉ khác là 338 này ko có nộp cho nhà nước mà cho nhân viên
 

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
142
Thích
30
Không có chỉnh gì cả em nhé, vẫn bình thường, chỉ khác là 0.5% này chi cho nhân viên thay vì đi nộp cho nhà nước


1. Phải có đối tượng cụ thể, không là bị truy thu lại ngay đó em:
2. Hạch toán y chang như cũ, chỉ khác là 338 này ko có nộp cho nhà nước mà cho nhân viên
bên em sẽ ban hành quy chế chi tiêu cụ thể anh ạ, tất nhiên là cho người lao động và để phòng, chống dịch ạ. Tức là ví dụ: nhân viên A bị cách ly vì là F1, k đi làm k có thu nhập> cty trích quỹ hỗ trợ nhiều hơn. Chứ không nhất thiết là chỉ được 0.5% lương BHXH của bạn A. Ý em hỏi vậy ạ?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,136
Thích
6,080
bên em sẽ ban hành quy chế chi tiêu cụ thể anh ạ, tất nhiên là cho người lao động và để phòng, chống dịch ạ. Tức là ví dụ: nhân viên A bị cách ly vì là F1, k đi làm k có thu nhập> cty trích quỹ hỗ trợ nhiều hơn. Chứ không nhất thiết là chỉ được 0.5% lương BHXH của bạn A. Ý em hỏi vậy ạ?
Nó phải đồng đều, căn cứ vào thu nhập họ đóng bảo hiểm, chứ không có chuyện như em nói đâu
Anh A mức đóng là 5tr thì 5tr x 0.5%
Anh B mức đóng là 10tr thì 10tr x 0.5%
Tiền của nhà nước là phải chi đúng, chi đủ, đúng luật, ko phải muốn làm sao thì làm đâu em
 

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
142
Thích
30
Nó phải đồng đều, căn cứ vào thu nhập họ đóng bảo hiểm, chứ không có chuyện như em nói đâu
Anh A mức đóng là 5tr thì 5tr x 0.5%
Anh B mức đóng là 10tr thì 10tr x 0.5%
Tiền của nhà nước là phải chi đúng, chi đủ, đúng luật, ko phải muốn làm sao thì làm đâu em
Vâng, thì em đang chưa hiểu rõ ý của văn bản luật nên hỏi kỹ mà anh. Vậy tức là phải CHI BẰNG TIỀN CHO NLĐ VÀ TƯƠNG ỨNG VỚI MỨC ĐÓNG CỦA TỪNG NLĐ.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,136
Thích
6,080
Vâng, thì em đang chưa hiểu rõ ý của văn bản luật nên hỏi kỹ mà anh. Vậy tức là phải CHI BẰNG TIỀN CHO NLĐ VÀ TƯƠNG ỨNG VỚI MỨC ĐÓNG CỦA TỪNG NLĐ.
Đó là căn cứ tính toán chính xác nhất rồi em, theo mức đóng bảo hiểm.
 

Duongthu

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
4/3/21
Bài viết
309
Thích
143
bác cho em hỏi chỉ chỉ cho người lao động thuộc diện ảnh hưởng vì dịch phải nghỉ việc không lương thôi hay chi cho tất cả người lao động 0.5%x mức đóng của họ ạ. Hiện tại chi cục bảo hiểm xã hội bên em kêu vẫn nộp đủ như cũ vì hệ thống của họ chưa thay đổi theo luật mới, sau cập nhật lại bù trừ sau chứ.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,136
Thích
6,080
bác cho em hỏi chỉ chỉ cho người lao động thuộc diện ảnh hưởng vì dịch phải nghỉ việc không lương thôi hay chi cho tất cả người lao động 0.5%x mức đóng của họ ạ. Hiện tại chi cục bảo hiểm xã hội bên em kêu vẫn nộp đủ như cũ vì hệ thống của họ chưa thay đổi theo luật mới, sau cập nhật lại bù trừ sau chứ.
Ảnh hưởng là ảnh hưởng chung, Doanh nghiệp có ảnh hưởng thì nhà nước mới cho vụ này chứ em :)
 

Duongthu

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
4/3/21
Bài viết
309
Thích
143
Ảnh hưởng là ảnh hưởng chung, Doanh nghiệp có ảnh hưởng thì nhà nước mới cho vụ này chứ em :)
nghĩa là em muốn hỏi quỹ này DN có thể sử dụng để chi phục vụ phòng chống dịch như mua cồn khử khuẩn, thiết bị y tế... và chi hỗ trợ người lao động đều được phép hay phải chi hỗ trợ cho người lao động luôn số tiền vào quỹ hàng tháng ý ạ.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,136
Thích
6,080
nghĩa là em muốn hỏi quỹ này DN có thể sử dụng để chi phục vụ phòng chống dịch như mua cồn khử khuẩn, thiết bị y tế... và chi hỗ trợ người lao động đều được phép hay phải chi hỗ trợ cho người lao động luôn số tiền vào quỹ hàng tháng ý ạ.
Chi cho người lao động em nhé, ko phải chi cho doanh nghiệp, người lao động họ mua gì là quyền của họ
 

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
142
Thích
30
Chi cho người lao động em nhé, ko phải chi cho doanh nghiệp, người lao động họ mua gì là quyền của họ
Cán bộ thu bên em vừa trả lời là đơn vị tự chủ động chi anh ạ, chứ k bắt buộc là phải chi ntn. tất nhiên là phải cho NLĐ và mục đích phòng, chống dịch.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,136
Thích
6,080
Cán bộ thu bên em vừa trả lời là đơn vị tự chủ động chi anh ạ, chứ k bắt buộc là phải chi ntn. tất nhiên là phải cho NLĐ và mục đích phòng, chống dịch.
Tự chủ tự chi, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi bảo hiểm thanh tra, cũng giống như DN tự khai thuế, tự chịu trách nhiệm thôi em.
 

Loan Ly

Thành Viên TVN
Tham gia
5/8/19
Bài viết
142
Thích
30
Tự chủ tự chi, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi bảo hiểm thanh tra, cũng giống như DN tự khai thuế, tự chịu trách nhiệm thôi em.
Khó hiểu thật sự ạ :D Còn tất nhiên là PA anh tư vấn chi tiền đúng từng NLĐ thì quá chuẩn và đẹp rồi ạ.
Cơ mà cty lại muốn xây quy chế chi tiêu cụ thể
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1